Úvod » O sokolu

O sokolu

  

Naším úkolem a cílem je především výchova členů k tělesné a duševní zdatnosti dle myšlenek zakladatele Sokola dr. Miroslava Tyrše,  k  smysluplnému vzužití volného času dětí, mládeže i dospělých. Naplňování tohoto odkazu je nikdy nekončící dobrovolná práce cvičitelů a činovníků, kterou je nutno dělat s nadšením a láskou. Sokol Batelov rád mezi svými členy uvítá nové zájemce, kteří se chtějí přidat k úsilí o udržení a dalšího šíření Tyršovy myšlenky.

Historie:
Tělocvičná jednota Sokol Batelov byla založena na sklonku roku 1918 na základě podnětu Metoda Zahradníka, který se spojil s učitelem Josefem Stránským a v listopadu 1918 uspořádali veřejnou schůzi, kde připomněli naši historii i české legionáře organizované v Rusku podle českých sokolů. Schůze  se zúčastnil starosta Sokola z Třeště dr. Dadák. Bezprostředně po této schůzi projevilo o založení a vstup do Sokola 93 občanů Batelova.

První ustavující valná hromada se konala 5.ledna 1919 v sále hostince Na Mýtě, přítomno bylo 57 zájemců o členství, byl zvolen výbor, starostou se stal Josef Stránský. Podle kroniky byly členy výboru zvoleni: Oskar Herza,Antonie Janková, František Pelikán, Josef Koloušek, Oldřich Křečan, Josef Svátek, Ladislav Vondrák, Julie Herzová a Jindřich Paul. Tablo se členy zřizujícího a prvního výboru máme v naší klubovně. Ustaven byl cvičitelský sbor, náčelník Oskar Herza, zástupce Jindřich Paul, náčelnice Marie Popková, zástupce Julie Herzová. Jednatelem zábavního výboru byl zvolen V. Vondrouš.

Členové jednoty cvičili v kůlně na hraběcí zahradě u Mýta, později v sále hostince Na  Mýtě. Původní Sokolovna byla postaven v roce 1924 převážně svépomocí členů T.J.

Podrobnější historie až do současnosti je popsána v publikaci vydané v roce 2009 k výročí 90. let od založení jednoty. Ke stažení v sekci 90. let TJ sokolZpět