" />

Pozvánka na valnou hromadu

 

Pozvánka na valnou hromadu TJ SOKOL BATELOV

která se koná v pátek 15.3.2024 od 18:30 hod.

v sále restaurace Na Západě.

Program: 1. Zahájení

                    2. Volba komisí

                    3. Zpráva o činnosti za rok 2023

                    4. Zpráva o hospodaření za rok 2023

                    5. Zpráva náčelníka za rok 2023

        6. Zpráva kontrolní komise

                    7. Návrh rozpočtu 2024

                    8. Návrh usnesení

                    9. Diskuse + vystoupení hostů

                    10. Schválení usnesení

                    11. Závěr

 

                    v Batelově 21.2.2024

 

                       Jana Trávníková                                     Jaroslav Jedlička

                       Jednatelka                                              starosta

 


Zpět