Pozvánka na valnou hromadu 2023

Pozvánka na valnou hromadu, která se koná v pátek 31.3.2023 od 18:00 hod. v sále restaurace Na Západě.

 

 

Program:    1. Zahájení

                    2. Volba komisí

                    3. Zpráva o činnosti za rok 2022

                    4. Zpráva o hospodaření za rok 2022

                    5. Zpráva náčelníka za rok 2022

     6. Zpráva kontrolní komise

                    7. Návrh rozpočtu 2023

                    8. Návrh usnesení

                    9. Diskuse+ vystoupení hostů

                    10. Schválení usnesení

                    11. Závěr

 

                    v Batelově  5.3.2023

 

                       Jana Trávníková                                     Jaroslav Jedlička

                       Jednatelka                                              starosta


 

 


Zpět