ZA BATELOVSKOU PEČETÍ

Turistický a nohejbalový oddíl Sokola Batelov ve spolupráci s městysem Batelov pořádá 31 prosince 2019 sedmý ročník silvestrovského pochodu.

Trasa pochodu vede po naučné stezce K.H.Borovského do vršku na staré hřiště. Každý ale může zvolit vlastní trasu podle svých sil. Na hřišti čekají pro příchozí špekáčky, čaj a další občerstvení. Start pochodu je v 9:30 hod. před budovou radnice, kde pochod odstartuje starosta městyse.


Zpět