Valná hromada

Pozvánka na volební valnou hromadu

která se koná v pátek 15.3.2019 od 19:00 hod.

v sále restaurace U Formánků.

 

Program:   1. Zahájení

                   2. Volba komisí

                   3. Zpráva o činnosti za rok 2018

                   4. Zpráva o hospodaření za rok 2018

                   5. Zpráva kontrolní komise

                   6. Volba starosty, místostarosty, jednatele, hospodáře, náčelníka, náčelnice,   dvou členů, výboru a kontrolní komise. Volba vyslance na VH župy .

                   7. Návrh rozpočtu – návrh opravy podlahy v tělocvičně

                   8. Návrh usnesení

                   9. Diskuse

                   10. Schválení usnesení

                   11. Závěr

Všechny členy zve výbor tělocvičné jednoty. Žádáme členskou základnu, aby se zúčastnila v hojném počtu. Jedná se o volební valnou hromadu a budeme rozhodovat o opravě tělocvičny.

 


Zpět